Integrált Vállalati Politikánk

Toboz–2000 Kft. fő tevékenységei: Fa csomagolóanyagok, tároló fatermék gyártása és forgalmazása

A társaság vállalatirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványokban foglaltak és a vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok figyelembe vételével vezette be. A két vállalatirányítási rendszert szoros összhangban működteti, melyet írásban is rögzít. Cégünk tudatában van a fent felsorolt tevékenységek környezeti hatásának ezért a környezettudatos gondolkodás és működés a társaság alapfilozófiájának egyik fontos eleme.

Toboz–2000 Kft. a bevezetett folyamatos javítási folyamatok segítségével, a vevői igények teljesítésekor, a gazdaságosságra és a környezet megóvására törekszik. Célja, hogy olyan minőségi- és környezeti teljesítményre tegyen szert, amelyre büszke lehet, amely hozzásegíti, hogy széles körben elnyerje ügyfeleink, és érdekelt feleink bizalmát, valamint, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Ezt a filozófiát oktatások keretén belül rendszeresen ismertetjük dolgozóinkkal, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy minden munkatársunk a saját munkaterületén a fenti célkitűzéseknek megfelelően tevékenykedjen.

Toboz–2000 Kft. ügyvezetése, mint a szükséges személyi- és strukturális erőforrások biztosításának felelőse, a következő alapértékeket fogalmazta meg:

  • A minőség előfeltétele a piacon való helytállásnak és növekedésnek.

  • A minőség a vevőink igényeinek és elvárásainak teljesítését, valamint minden, a tevékenységünkre vonatkozó törvény, jogszabály, határozat és szabványi előírás, valamint a belső szabályozások betartását jelenti. Ez csak akkor biztosítható, ha a kommunikáció vállalatunk minden területe, vevőink és az illetékes hatóságok között rendszeresen történik.

  • Az általunk meghatározott minőség kötelezettséget jelent a teljes vállalat számára. Minden egyes munkatársnak gondoskodnia kell a munkaterületén arról, hogy termékeink és szolgáltatásaink megfeleljenek vevőink elvárásainak.

  • Elköteleztük magunkat a környezetszennyezés megelőzése mellett, és törekszünk környezeti kibocsátásaink folyamatos csökkentésére. Tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó környezeti célokat és előirányzatokat határozunk meg. E célokat környezeti programok keretében valósítjuk meg, folyamatosan nyomon követve teljesülésüket.

  • A termékek és szolgáltatások minősége, környezeti megfelelése a napi gyakorlatban azt jelenti, hogy a rögzített előírásokat és folyamatokat betartjuk, a hibákat elkerüljük. Tevékenységünk során az energiát és anyagokat gazdaságosan használjuk fel. A bevezetett intézkedéseink ellenére fellépő hibákat rendszerezetten követjük, elemezzük és a megfelelő helyesbítő intézkedéseket meghozzuk.

  • Környezetirányítási rendszerünk teljesítményéről rendszeresen tájékoztatjuk munkatársainkat. Integrált politikánkat valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetővé tesszük, a mindenki által elérhető internetes honlapunkra is feltettük. A beszállítóinktól megköveteljük, hogy az általunk működtetett környezetközpontú irányítási rendszer elvárásainak megfelelően végezzék tevékenységüket.

  • A minőség és környezeti hatékonyság képzett dolgozók, hatékony eszközök, megfelelő üzemi- és termelési folyamatok alkalmazását jelenti. Minőségi- és környezeti teljesítésünket meghatározott rendszerességgel értékeljük, és ennek figyelembevételével vállaltirányítás rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.

  • A vezetőség a fenti alapelvek teljesülését, megfelelőségét évente felülvizsgálja. Az Ügyvezetés a fenti alapelvek teljesülését, megfelelőségét évente felülvizsgálja.

 

Szeged, 2013. 10. 17.

Kovács Attila

Ügyvezető Igazgató